Chính sách bảo mật thông tin

dai-ly-mitsubishi-hai-phong

Công ty Cổ phần đầu tư ô tô Quốc tế – Mitsubishi Hải Phòng (“chúng tôi”) hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các thông tin này chỉ cho mục đích đáp ứng và làm hài lòng khách hàng (khách hàng, hoặc bạn), và để thực hiện điều này chúng tôi đã thiết lập Chính sách bảo mật thông tin khách hàng (“Chính sách bảo mật”) như sau.

1. Thu thập Thông tin cá nhân

1.1. Chúng tôi có thể thu thập và xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào khi bạn đến một nhà phân phối để tìm hiểu thông tin, truy cập website của Mitsubishi Hải Phòng, tải về và sử dụng các ứng dụng của Mitsubishi Hải Phòng, hoặc liên hệ với chúng tôi theo các hình thức khác và chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin cá nhân này từ các nguồn khác (như các sự kiện, hội chợ và triển lãm được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội), từ các bên thứ ba, v.v…), bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin cá nhân sau đây:

– Thông tin liên hệ hoặc thông tin nhận dạng cá nhân: như họ tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu, thông tin CMND (hoặc số nhận dạng cá nhân khác bao gồm, nhưng không giới hạn, cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp và cơ quan cấp) và các thông tin cá nhân khác của bạn.
– Chi tiết về việc bạn truy cập website của Mitsubishi Hải Phòng hoặc ứng dụng (app) của Mitsubishi Hải Phòng: như thời gian truy cập; thời gian kết nối và quá trình sử dụng các website của Mitsubishi Hải Phòng hoặc ứng dụng của Mitsubishi Hải Phòng (ví dụ, các mục mà bạn bấm vào và các lệnh mà bạn đưa ra).
– Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nhập vào hoặc quyết định cung cấp cho chúng tôi khi truy cập các website của Mitsubishi Hải Phòng hoặc ứng dụng của Mitsubishi Hải Phòng hoặc khi bạn tương tác với Mitsubishi Hải Phòng như chữ ký, hình ảnh, video, ý kiến và vị trí của bạn.

1.2 Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động

– Thông tin về thiết bị và việc sử dụng: Chúng tôi nhận thông tin từ các thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v…) mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của Mitsubishi Hải Phòng hoặc bạn sử dụng để lưu giữ hoặc truy cập ứng dụng của Mitsubishi Hải Phòng. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ những thiết bị này có thể bao gồm địa chỉ IP, các số nhận dạng thiết bị, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, phiên bản phần cứng, hệ điều hành và phiên bản của ứng dụng. Khi bạn sử dụng và tương tác với (các) website của Mitsubishi Hải Phòng, chúng tôi cũng có thể ghi lại một số thông tin và lưu giữ thông tin đó trong các tệp tin nhật ký (log files). Các thông tin này có thể bao gồm các trang nguồn và trang truy cập cuối cùng, chỉ dấu về thời gian và ngày tháng, các cụm từ tìm kiếm và dữ liệu về trình tự các trang truy cập.
– Thông tin về địa điểm: Chúng tôi nhận thông tin về địa điểm từ các thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của Mitsubishi Hải Phòng hoặc bạn sử dụng để lưu hoặc truy cập ứng dụng của Mitsubishi Hải Phòng. Thông tin về địa điểm có thể có được thông qua việc sử dụng các tính năng định vị vị trí địa lý trong các thiết bị của bạn hoặc thông qua các phương thức khác như sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định khu vực địa lý chung của bạn.
– Chúng tôi có thể nhận và lưu giữ một số thông tin về các cách thức thường dùng hoặc các hành vi khi duyệt website của bạn bằng cách sử dụng công nghệ cookie, nhãn chỉ báo (web beacon) và các công nghệ tương tự. Những công nghệ này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie theo phiên truy cập (biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình) và cookie lâu dài (vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình và có thể được truy cập mỗi lần bạn sử dụng hoặc kết nối với (các) website của Mitsubishi Hải Phòng). Hầu hết các trình duyệt website sẽ cho phép bạn thay đổi các cài đặt về cookie của mình; tuy nhiên một số tính năng của các website của chúng tôi có thể hoạt động không hiệu quả nếu bạn vô hiệu hóa cookie. Nhãn chỉ báo (web beacon) là các pixel đồ họa trong suốt được đặt trong các trang của website cho phép chúng tôi hoặc một bên thứ ba theo dõi hoạt động của bạn trên các website của chúng tôi và cung cấp các quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân. Các thông tin khác về hoạt động theo dõi trực tuyến và quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân, bao gồm cả các tùy chọn từ chối đã được đưa vào phần phía sau của chính sách này.
– Tiện ích mạng xã hội: Các website và ứng dụng di động của chúng tôi bao gồm cả các tính năng mạng xã hội được kết nối với nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus, Pinterest, YouTube và các nền tảng khác. Những tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP của bạn và các trang mà bạn truy cập trong website của chúng tôi, và các nền tảng này có thể tạo các cookie hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội có thể được thiết lập bởi một bên thứ ba hoặc được thiết lập trực tiếp trên website của chúng tôi. Tương tác của bạn với những tính năng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách quyền riêng tư của các công ty cung cấp các tính năng này.

2. Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân

2.1 Thông tin cá nhân được sử dụng khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Mitsubishi Hải Phòng

Mitsubishi Hải Phòng sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đáp ứng và làm hài lòng khách hàng cụ thể như sau:

  • Cho phép chúng tôi hiểu rõ mối quan tâm và sở thích của bạn để các tài nguyên website của Mitsubishi Hải Phòng hoặc các ứng dụng của Mitsubishi Hải Phòng, các sản phẩm và dịch vụ liên quan của Mitsubishi Hải Phòng được thiết kế và cải tiến theo nhu cầu của bạn, ví dụ như gửi cho bạn tài liệu quảng cáo, định vị nhà phân phối gần nhất của Mitsubishi Hải Phòng, đặt lịch trải nghiệm xe cho bạn, hoặc thu xếp một dịch vụ cho bạn liên quan đến các phương tiện hoặc sản phẩm của Mitsubishi Hải Phòng;
  • Đề nghị bạn đưa ra ý kiến hoặc tham gia khảo sát (trực tiếp hoặc do một bên thứ ba do chúng tôi uỷ quyền thực hiện) về phương tiện, sản phẩm dịch vụ và các nhà phân phối của chúng tôi;
  • Thông báo hoặc phản hồi của chúng tôi về các lịch đăng ký và các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ, lịch trải nghiệm xe hoặc lịch hẹn khác liên quan đến khách hàng hoặc phương tiện hoặc sản phẩm của Mitsubishi Hải Phòng mà khách hàng đang quan tâm hoặc đang sở hữu;
  • Liên hệ với bạn cho các mục đích nêu trên qua đường bưu điện, điện thoại, e-mail, tin nhắn hoặc thông báo tự động;
  • Trả lời các câu hỏi và các khiếu nại từ khách hàng; và
  • Lưu trữ nội bộ.

2.2 Thông tin cá nhân có thể được sử dụng khi cần thiết nhằm tuân thủ qui định hiện hành cũng như các nghĩa vụ pháp lý. Việc sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng thông tin cho các lý do liên quan đến việc tuân thủ, các quy định của pháp luật, kiểm toán và các khiếu kiện (bao gồm cả việc tiết lộ thông tin này liên quan đến các quy trình pháp lý hoặc kiện tụng) và các yêu cầu về đạo đức và báo cáo về tuân thủ khác.

3. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

  • Các phòng ban chuyên môn của Mitsubishi Hải Phòng;
  • Nhà phân phối được uỷ quyền của Mitsubishi Hải Phòng;
  • Các công ty cung cấp dịch vụ do Mitsubishi Hải Phòng chỉ định;
  • Các tổ chức hoặc các đơn vị khác theo qui định của pháp luật.

4. Lựa chọn và các quyền của bạn

4.1 Các quyền chung của bạn

Bạn có quyền yêu cầu Mitsubishi Hải Phòng hiệu chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn. Những quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ, nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của một người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy bỏ thông tin mà chúng tôi phải giữ lại theo yêu cầu của pháp luật hoặc có các lợi ích hợp pháp để giữ lại.

4.2 Các quyền và lựa chọn của bạn về việc tiếp thị trực tiếp

4.2.1 Bạn có cơ hội lựa chọn đồng ý tham gia (opt-in) (chấp thuận) để sử dụng các thông tin liên lạc của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên lạc của mình.
4.2.2 Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để lập hồ sơ liên quan đến việc tiếp thị trực tiếp, hoặc gửi các thông tin của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không thực hiện điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách:

– Trả lời một e-mail tiếp thị trực tiếp bằng cách bấm phím ‘hủy đăng ký’;
– Bằng việc thay đổi các cài đặt về quyền riêng tư trong một ứng dụng (nếu có trên ứng dụng);
– Bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi;Bằng cách tuân theo các chỉ thị từ chối hoặc hủy đăng ký được nêu trong các thư từ liên lạc liên quan của chúng tôi.

5. Cam Kết Bảo Mật
Mitsubishi Hải Phòng chỉ thu thập các Thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho các mục đích của chúng tôi quy định trong Chính sách Bảo mật này. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà khách hàng đã cung cấp.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp thích hợp để khách hàng có thể cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đã cung cấp không chính xác. Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của khách hàng là tuyệt đối và các thông tin này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất kỳ trừ khi có được sự chấp thuận trước của khách hàng hoặc có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6. Các Đường Dẫn Tới Các Website hoặc Ứng Dụng Của Mitsubishi Hải Phòng
Website hoặc ứng dụng của chúng tôi, vào từng thời điểm, có thể có các đường dẫn tới hoặc từ các website của mạng lưới các đối tác của chúng tôi, các công ty quảng cáo và các công ty trong tập đoàn. Mitsubishi Hải Phòng không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website hoặc ứng dụng của Mitsubishi Hải Phòng. Khi truy cập một website của bên thứ ba hoặc tải ứng dụng của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bạn đã đọc thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện pháp lý áp dụng đối với website hoặc ứng dụng đó.

7. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng
Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật trong từng thời điểm. Theo đó chúng tôi sẽ cập nhật ngày tháng ở phần đầu của Chính sách bảo mật và khuyến khích bạn kiểm tra các thay đổi đối với Chính sách bảo mật được công bố trên website của Mitsubishi Hải Phòng. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể chủ động thông báo cho khách hàng về các hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể hoặc các thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật này, nếu pháp luật có yêu cầu.

8. Giải quyết khiếu nại

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của trang web mitsubishihaiphong.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ Khách Hàng trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo theo quy trình như sau:

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của trang web mitsubishihaiphong.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng, chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên nếu có cơ sở các chính sách mà trang thương mại điện tử mitsubishihaiphong.vn đã công bố.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà mitsubishihaiphong.vn đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách Hàng không quá 7 (bảy) ngày.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện và gọi điện xác nhận với Khách Hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Khách Hàng có thể gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ QUỐC TẾ – MITSUBISHI HẢI PHÒNG

Số 2 Lô 11A Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng Việt Nam.

Email: mitsuhaiphong@gmail.com

Điện thoại: 0933866555

Website: mitsubishihaiphong.vn

5/5 - (2 bình chọn)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin, Mitsubishi Hải Phòng sẽ gọi điện tư vấn cho Quý khách tất cả về Giá xe mới nhất, các Khuyến mại, các loại thuế phí, thủ tục trả góp, thủ tục đăng ký đăng kiểm, …